Vyber si hráča a bež!

GFX: Šuhaj, Miška, WEBMIN
SFX/Music: Decilitr Rumu, Lucka, Moric, Wilhelm, Stano Zaječí
Pivný beh Bratislavou | Bakalář BeerRock