Pivný beh Bratislavou - Pravidlá súťaže a podmienky účasti

Závodníci sú združení do dvojčlenných družstiev, ktorých personálne obsadenie závisí od individuálnej dohody medzi zúčastnenými. Každé družstvo je samostatnou bojovou jednotkou, zápoliacou s konkurenčnými družstvami. Družstvá nesú špecifické označenie (názov), ktorý si pre účely pretekov volia členovia jednotlivých družstiev individuálne pred započatím závodov. Cieľom súťaže je v čo najkratšom čase navštíviť (v ľubovoľnom poradí) vopred uvedené pohostinstvá. Pevne stanovené je iba štartové a cieľové pohostinstvo. V každom pohostinstve je každý člen družstva povinný skonzumovať v prítomnosti poroty 0,5l piva podávaného v danom pohostinstve (pivo si zaobstaráva každý individuálne, možnosť "predvoja", ktorý by družstvu zabezpečoval pivo dopredu, je zakázaná - takéto družstvo bude diskvalifikované). V prípade, že jedným zo súťažiacich v družstve je žena, je povinná skonzumovať 0,3l piva. V prípade, že ide o čisto "ženské" družstvo, je jedna zo súťažiacich povinná skonzumovať 0,3l a druhá 0,5l piva, pričom nezáleží na tom, ktorá skonzumuje 0,3l a ktorá 0,5l piva. V prvom a poslednom pohostinstve je ale každý súťažiaci povinný skonzumovať 0,5l piva. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré za najkratší čas od štartu dorazí do finálneho pohostinstva, za podmienky, že dodržalo a splnilo všetky pravidlá súťaže.

Súťaž začína 23.9.2023 o 14:00* na štarte, do ktorého sa pretekári dostavia najneskôr o 13:00. Na štarte obdržia súťažiace družstvá štartovné čísla a "Záznam o priebehu a výsledkoch súťaže". Ide o doklad, na ktorom sú uvedené názvy pohostinstiev (celkovo 7 vrátane štartu a cieľa), a na ktorý sa bude prostredníctvom príslušných porotcov v každom pohostinstve zaznamenávať splnenie podmienok súťaže (skonzumovanie piva). Na presun medzi jednotlivými pohostinstvami majú súťažiace družstvá povolené využívať prostriedky MHD alebo vlastné nohy. Všetky ostatné prostriedky sú zakázané (TAXI, auto, bicykel, kolobežka, motocykel, ...). V prípade porušenia tohto, alebo niektorého z ostatných pravidiel súťaže je družstvo nekompromisne diskvalifikované a v súťaži nemôže ďalej pokračovať.

Zvracanie je povolené iba v prípade, že dotyčný tento akt oznámi porote v cieli. Družstvu sa v takomto prípade k cieľovému času pripočíta 20 trestných minút, ale NIE JE diskvalifikované. Diskvalifikované bude až v prípade, ak sa závodníci nepriznajú, a porota bude z vlastných zdrojov informovaná o zvracaní niektorého z nich.

Po uplynutí 5 minút od dopitia posledného piva môže každý zvracať, koľko vládze.
O vykonanie potreby močenia sa stará každý súťažiaci sám a realizuje daný akt ľubovoľným spôsobom.
Poroty zotrvávajú na svojich stanovištiach do 16:00, po tomto termíne je získanie ich potvrdenia o splnení podmienok súťaže v danom pohostinstve nemožné. Do cieľa je nutné doraziť najneskôr do 16:30.
Víťazné družstvo obdrží viacero cien (20 pív, chmeľové vence, čestné diplomy, víťazné poháre, pamätné trofeje, medaile, ...) Okrem ocenení prvým trom družstvám udeľuje VKRP aj tento rok "Čestné uznanie" najbojovnejšiemu tímu, titul "Najsympatickejší tím", ktorý obdrží družstvo vybrané porotou, a ocenenia "Mladý pivník" a "NPP Názov".
Počnúc 20. ročníkom udeľujeme tiež cenu za najoriginálnejší súťažný dres, a špeciálnu cenu nášho partnera - Tradičního pivovaru v Rakovníku
 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční ihneď po skončení pretekov vo finálnom pohostinstve.

*zmena termínu vyhradená.

Upozornenie: Pivný beh Bratislavou je akcia súkromného charakteru. Účasť jednotlivých osôb je možná jedine so súhlasom organizátorov. Organizátori nepreberajú žiadnu právnu alebo akúkoľvek inú zodpovednosť za zúčastnených a za riešenie prípadných "krízových situácií" si zodpovedá každý sám. V prípade neúčasti zápisné prepadá. Na akcii je prísne zakázané prejavovanie sympatií k akýmkoľvek –izmom (napr: fašizmus, komunizmus, kretenizmus,…). Na akcii je tiež zakazané konzumovať iné omamné látky, než dovoľuje legislatíva našej krajiny.
Oznamujeme a upozorňujeme účastníkov akcie, že na tejto akcii bude prebiehať fotenie a natáčanie s cieľom propagácie podujatia. Fotky môžu byť zverejnené na internete. Pokiaľ si neželáte byť uverejnený/á na fotkách a/alebo videu, informujte o tom organizátora písomnou formou.

Na vrch stránky